Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

duha kolem Slunce
syn. duha terciární – duha vzniklá lomem a trojnásobným vnitřním odrazem slunečních paprsků na dešťových kapkách. Nachází se na opačné straně oblohy než duha hlavní a duha vedlejší v úhlové vzdálenosti asi 43° od Slunce. Je to vzácný opt. úkaz.
angl: tertiary rainbow; slov: dúha okolo Slnka; něm: tertiärer Regenbogen m; fr: arc tertiaire m; rus: третичная радуга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: