Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

duha měsíční
duha v měs. světle. Její barvy jsou velmi chudé.
angl: lunar rainbow, moon bow; slov: mesačná dúha; něm: Mondregenbogen m; fr: arc-en-ciel lunaire m; rus: лунная радуга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: