Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

duha primární
syn. duha hlavní.
angl: primary rainbow; slov: primárna dúha; něm: Hauptregenbogen m, primärer Regenbogen m; fr: arc primaire m; rus: основная радуга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: