Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

efektivnost tepelná
angl: thermal efficiency; slov: tepelná efektívnosť; něm: thermische Effizienz f ; fr: efficacité thermique f; rus: тепловая эффективность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: