Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

echo andělské
slov: anjelské echo; něm: Engel-Echo n; fr: ange radar m , ange écho radar m   1993-a1
podpořila:
spolupracují: