Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ekologie klimatologická
ekoklimatologie odvětví bioklimatologie, které studuje vztahy mezi klimatem a živými organizmy z hlediska jejich ekologických nároků. Studuje i mechanizmy adaptace rostlin a živočichů na dané klima a zeměp. rozšíření rostlin a živočichů ve vztahu ke klimatu. Viz též ekoklima, klimatop.
angl: ecological climatology; slov: klimatická ekológia; fr: climatologie écologique f; rus: экология климатологическая  1993-a2
podpořila:
spolupracují: