Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

elektrometeor
viditelný nebo slyšitelný projev atmosférické elektřiny. K elektrometeorům počítáme např. blesk, hrom (bouřku), oheň svatého Eliáše a polární záři. Viz též meteor.
Termín se skládá z řec. ἤλεκτρον [élektron] „jantar“ a slova meteor. Na jantaru byly elektrické jevy poprvé zkoumány, proto byla pozorovaná síla nazvána elektrickou („jantarovou“).
angl: electrometeor; slov: elektrometeor; něm: Elektrometeor n; fr: électrométéore m; rus: электрометеор  1993-a3
podpořila:
spolupracují: