Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

elektřina oblačná
1. elektřina generovaná mechanismy v oblacích kvalitativně stejnými jako u elektřiny bouřkové, ale kvantitativně natolik slabšími, že nedochází k výbojům blesku.
2. souhrnné označení pro veškeré elektrické děje v oblacích včetně bouřkové elektřiny.
angl: cloud electricity; slov: oblačná elektrina; něm: cloud electricity f; fr: électricité nuageuse f; rus: электричество облаков  2014
podpořila:
spolupracují: