Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

elektrony ubíhající
elektrony pocházející ze spršek sekundárního kosmického záření, které jsou v el. polích urychlovány až na relativistické hodnoty rychlosti. V el. polích dosahujících řádově 104 V/m, které se typicky vyskytují v oblacích druhu cumulonimbus a bezprostředně pod nimi, je jim přisuzována schopnost jisté předionizace vzduchu, která umožní při těchto hodnotách intenzity el. polí vznik blesků.
angl: runaway electrons; slov: ubiehajúce elektróny; něm: Runaway-Entladung f  2016
podpořila:
spolupracují: