Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

adiabata nenasycená
souhrnné označení pro adiabatu suchou a vlhkou.
angl: non-saturated adiabatic; slov: nenasýtená adiabata; něm: ungesaettigte Adiabate f; fr: adiabatique non saturée f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: