Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie volná
termín samostatně užívaný zpravidla ve smyslu Helmholtzova volná energie, neboli Helmholtzův potenciál. Pojem volná energie se však též někdy vyskytuje ve spojení Gibbsova volná energie, což je syn. ke Gibbsovu potenciálu.
slov: voľná energia; něm: freie Energie f  2017
podpořila:
spolupracují: