Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie zářivá
viz záření.
angl: radiant energy; slov: energia žiarenia; něm: Strahlungsenergie f; fr: énergie radiante f, énergie rayonnante f; rus: лучистая энергия, энергия излучения, энергия электромагнитной радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: