Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

epizoda sucha
ucelené období, v němž daný index sucha vykazuje hodnoty pro vymezení sucha.
slov: epizóda sucha, obdobie sucha; něm: Trockenzeit f; fr: épisode de sécheresse m  2014
podpořila:
spolupracují: