Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

etalon barometrický
angl: etalon barometer; slov: barometrický etalón; něm: barometrisches Etalon n; fr: étalon de transfert de pression barométrique m; rus: барометрический эталон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: