Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

EUMETNET
organizace koordinující činnost evropských met. služeb. V rámci jednotlivých programů je řízena činnost v oblasti pozorování, zpracování dat, numerických předpovědí, systému výstrah a výzkumu. V roce 2011 patřilo ke členům EUMETNET 29 evropských zemí včetně České republiky.
angl: European Meteorological Services Network; slov: EUMETNET; něm: EUMETNET; fr: EUMETNET m, groupement d'intérêt économique EUMETNET m; rus: ЕВМЕТНЕТ  2014
podpořila:
spolupracují: