Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

EUMETSAT
(European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, Evropská organizace pro využití meteorologických družic) – EUMETSAT vznikl postupným vyčleněním z Evropské vesmírné agentury (ESA), od roku 1986 již samostatná evropská organizace se sídlem v německém Darmstadtu. EUMETSAT zpočátku provozoval především geostacionární meteorologické družice Meteosat, později rovněž různé družice na polárních drahách. Česká republika se stala spolupracujícím členem EUMETSATu roku 2005, od roku 2010 je již plným členem této organizace.
angl: European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites; slov: EUMETSAT; něm: EUMETSAT; fr: Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques f, EUMETSAT m; rus: ЕВМЕТСАТ  2014
podpořila:
spolupracují: