Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evapotranspirace potenciální
celkové množství vody, které se může vypařit z půdy (výpar z půdy) a vegetačního krytu (transpirace rostlin) při nasycení půdy vodou nebo při sněhové pokrývce. V přírodních podmínkách potenciální evapotranspirace zpravidla převyšuje evapotranspiraci aktuální. Pojem zavedl C. W. Thornthwaite (1948), který potenciální evapotranspiraci využíval k vyjádření humidity klimatu.
angl: potential evapotranspiration; slov: potenciálna evapotranspirácia; něm: potentielle Evapotranspiration f; fr: évapotranspiration potentielle f, potentiel d'évaporation m; rus: возможное суммарное испарение  1993-a2
podpořila:
spolupracují: