Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

expanze adiabatická
adiabatické zvětšování objemu plynu, při němž dochází k poklesu vnitřní energie plynu a tedy k jeho ochlazování. V termodynamice atmosféry používáme tento model k objasnění ochlazování při adiabatickém výstupu vzduchové částice. Opakem adiabatické expanze je adiabatická komprese, při níž dochází k ohřevu vzduchové částice při jejím adiabatickém sestupu.
angl: adiabatic expansion; slov: adiabatická expanzia; něm: adiabatische Expansion f, adiabatische Ausdehnung f; fr: détente adiabatique f; rus: адиабатическое расширение  2014
podpořila:
spolupracují: