Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

exponenty Ljapunovovy
číselné charakteristiky, které v rámci teorie deterministického chaosu popisují citlivost procesů, které probíhají v daném systému, na jejich počáteční podmínky. Mají proto značný význam např. při hodnocení prediktability meteorologických předpovědí. Jejich zavedení vyplývá z příslušné matematické teorie.
angl: Lyapunov exponents; slov: Ljapunovove exponenty; něm: Ljapunow-Exponenten m/pl  2017
podpořila:
spolupracují: