Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

expozice klimatická
1. orientace svahů nebo různých povrchů vzhledem ke světovým stranám a jejich sklon k rovině horizontu, což je v daném místě a čase určující pro příjem slunečního záření, pro světelné poměry, vystavení větrům a srážkám. Klimatická expozice je velmi významným klimatickým faktorem, který se uplatňuje ve všech měřítkách klimatu. Bývá zejména předmětem studia topoklimatologie. Viz též klima svahové;
2. v pojetí A. Gregora poloha met. stanice v terénu, která rozhoduje o její reprezentativnosti pro užší nebo širší okolí.
angl: exposure; slov: klimatická expozícia; něm: klimatische Exposition f; fr: exposition des versants f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: