Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

extrém povětrnostní
angl: weather extreme; slov: poveternostný extrém; něm: Wetterextrem n  2016
podpořila:
spolupracují: