Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor dešťový
tradiční, avšak nevhodné označení pro některé indexy humidity.
angl: rain factor; slov: dažďový faktor; něm: Regenfaktor m; fr: facteur pluviométrique m; rus: фактор осадков (дождя)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: