Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor klimatotvorný
slov: klimatotvorný faktor; fr: facteur climatique m; rus: климатообразующий фактор  1993-a1
podpořila:
spolupracují: