Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fenogram
graf znázorňující časové změny fenol. jevů, zvláště nástupy fenologických fází, v závislosti na meteorologických prvcích a povětrnostních jevech.
Termín se skládá z řec. komponentu φαίνο- [faino-], odvozeného od slovesa φαίνειν [fainein] „jevit se“ (srov. fenomén), a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“, tj. doslova „zápis o jevech".
angl: phenogram; slov: fenogram; něm: Phänogramm n; fr: phénogramme m; rus: фенограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: