Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

filtrace meteorologického šumu
angl: noise filtering; slov: filtrácia meteorologického šumu; něm: Lärmfilterung f; fr: débruitage m; rus: отфильтровывание шумов, фильтрация шумa  1993-a1
podpořila:
spolupracují: