Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fluktuace klimatu
slov: fluktuácia klímy; něm: Klimaschwankung f; fr: variations climatiques pl (f); rus: флуктуация климата  1993-a2
podpořila:
spolupracují: