Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

föhn
Termín je přejat z něm. Föhn, které je odvozeno z lat. favonius, jímž se označoval vlahý západní vítr (slovo je nejspíše odvozeno od slovesa fovere „oteplovat, zahřívat“). Na poč. 20. století se termín začal používat přeneseně k označení vysoušeče vlasů.
angl: foehn; slov: föhn; něm: Föhn m; fr: foehn m; rus: фён  1993-a1
podpořila:
spolupracují: