Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

formule psychrometrická
slov: psychrometrická formula; něm: Psychrometerformel f; fr: rapport psychrométrique m, équation psychrométrique f; rus: психометрическая формула  1993-a1
podpořila:
spolupracují: