Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fractocumulus
Termín zavedl A. Poey v r. 1863, zrušen byl v r. 1949. Skládá se ze slov fractus a cumulus.
angl: fractocumulus; slov: fractocumulus; něm: Fraktocumulus m; fr: cumulus fractus m; rus: разорванно-кучевые облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: