Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fractus
(fra) [fraktus] – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má podobu nepravidelných roztrhaných cárů. Vyskytuje se u druhů stratus a cumulus.
Termín zavedl Komitét pro studium oblaků a hydrometeorů v r. 1949 a nahradil jím starší termíny fractostratus a fractocumulus. Je přejat z lat. fractus „zlomený, rozbitý“ (příčestí trpné slovesa frangere „lámat, rozbíjet, bořit“).
angl: fractus; slov: fractus; něm: fractus; fr: fractus m; rus: разорванные облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: