Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta aktivní
blíže neurčené označení pro atmosférické fronty, které s sebou přinášejí výrazné projevy počasí (intenzivní srážky, bouřky, silný vítr). Jejím opakem je fronta nevýrazná.
angl: active front; slov: aktívny front; něm: aktive Front f; fr: front chaud/froid actif m; rus: активный фронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: