Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta pasátová
atmosférická fronta v tropech oddělující od sebe „starý" tropický vzduch od trop. vzduchu, který vznikl transformací polárního vzduchu. Pasátová fronta obvykle leží v brázdě nízkého tlaku vzduchu mezi dvěma subtropickými anticyklonami. S pasátovou frontou bývají v pasátové oblasti spojeny srážky.
angl: trade-wind front; slov: pasátový front; něm: Passatfront f; fr: front des alizés m; rus: пассатный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: