Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemometrie
zast. označení pro obor zabývající se měřením charakteristik větru a jeho metodikou. Viz též měření větru.
Termín se skládá z řec. άνεμος [anemos] „vítr“ a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: anemometry; slov: anemometria; něm: Anemometrie f; fr: anémométrie f; rus: анемометрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: