Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta povětrnostní
zast. a nevh. označení pro atmosférickou frontu.
angl: atmospheric front, weather front; slov: poveternostný front; něm: Wetterfront f; fr: front météorologique m, front atmosphérique m; rus: атмосферный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: