Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fronta troposférická
angl: tropospheric front; slov: troposférický front; něm: troposphärische Front f; fr: front troposphérique m; rus: тропосферный фронт  1993-a1
podpořila:
spolupracují: