Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

funkce propustnosti
doplňková funkce k absorpční funkci. Vyjadřuje poměr velikosti radičního toku, který při průchodu uvažovanou atmosférickou vrstvou není absorbován, ku velikosti radiačního toku do této vrstvy vstupujícího.
angl: transmittance function; slov: funkcia priepustnosti; něm: Transmissionsfunktion f; fr: facteur de transmission m; rus: функция пропускания  1993-a3
podpořila:
spolupracují: