Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fytoklimatologie
Termín se skládá z řec. φυτόν [fyton] „rostlina“ a slova klimatologie.
angl: phytoclimatology; slov: fytoklimatológia; něm: Phytoklimatologie f; fr: phytoclimatologie f; rus: фитоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: