Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fyzika atmosféry
1. syn. meteorologie v užším slova smyslu;
2. souhrnné označení pro fyzikální vědy o atmosféře.
Viz též meteorologie fyzikální.
angl: atmospheric physics; slov: fyzika atmosféry; něm: Physik der Atmosphäre f; fr: physique de l'atmosphère f, physique atmosphérique f; rus: физика атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: