Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

GAFOR
kód sloužící k rozšiřování leteckých předpovědí počasí pro všeobecné („malé") letectvo. Předpověď ve tvaru kódu GAFOR obsahuje označení pracoviště, které zprávu vydalo, dobu platnosti předpovědi, předpověď kategorie (třídy) počasí se zřetelem na letecky významné jevy a označení území, na které se předpověď vztahuje. V ČR není používán.
slov: GAFOR; něm: GAFOR; fr: GAFOR m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: