Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

garmsil
místní název pro suchý a horký vítr charakteru fénu v předhořích Kopet-Dagu a záp. Ťan-Šanu ve stř. Asii, vanoucí v létě od jihu a východu z hor. Působí škody na kulturních plodinách podobně jako suchověj.
angl: garmsil; slov: garmsil; něm: Garmsil m; fr: foehn au Tian Shan et Kopet-Dag m; rus: гармсэл, керимсел  1993-a1
podpořila:
spolupracují: