Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

geomorfologie klimatická
dílčí disciplína geomorfologie, která studuje vznik a vývoj tvarů zemského povrchu v závislosti na klimatu a jeho změnách v geol. minulosti. Viz též oblast klimatomorfogenetická.
angl: climatic geomorphology; slov: klimatická geomorfológia; něm: Klimageomorphologie f; fr: géomorphologie climatique f; rus: климатическая геоморфология  1993-a2
podpořila:
spolupracují: