Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gibli
místní název pro pouštní vítr převážně jv. a již. směru v Tunisku a Libyi.
Termín je variantou arabského slova kibli „jižní vítr“.
angl: gebli, ghibli; slov: gibli; něm: Gibli m; fr: ghibli m, guebli m; rus: гибли, джибли  1993-a3
podpořila:
spolupracují: