Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

glacioklimatologie
vědní obor zabývající se vztahy mezi zaledněním a klimatem. Studuje podmínky vzniku a rozvoje ledovců v závislosti na klimatických podmínkách a klimatických změnách. Viz též kryosféra.
angl: glacioclimatology; slov: glacioklimatológia; něm: Gletscherklimatologie f; fr: climatologie glaciaire f; rus: гляциоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: