Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gloriola
syn. glórie.
Termín pochází z lat. gloriola „drobná sláva“ (zdrobnělina od gloria  „sláva, záře, jasnost“). Toto lat. slovo bylo přejato do dalších jazyků, v nichž se stalo označením svatozáře (např. angl. gloriole), nebo glórie; v češtině a slovenštině se termín gloriola používá v obou těchto významech.
angl: glory; slov: gloriola; něm: Glorie f, Heiligenschein m; fr: gloire f; rus: глория  1993-a3
podpořila:
spolupracují: