Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemometr součtový
miskový nebo lopatkový anemometr, u něhož je počet otáček rotujícího systému udáván mech. počítadlem v jednotkách „uběhnuté“ dráhy větru. Měří-li se současně čas, lze pomocí součtového anemometru stanovit prům. rychlost větru. Bývá konstruován jako přenosný přístroj malých rozměrů, upravený k instalaci na tyči nebo opatřený držadlem. V této úpravě bývá nazýván ruční anemometr součtový. Na principu součtového anemometru je založeno také měření prům. rychlosti větru (dráhy větru) univerzálním anemografem. V současnosti se již tento princip v meteorologickém provozu nepoužívá a místo součtového principu používají elektronické metody záznamu dat.
angl: counting anemometer, run-of-wind anemometer; slov: súčtový anemometer; něm: Windweganemometer n, Windwegmessgeraet n; fr: anémomètre totalisateur m; rus: анемометр со счетчиком, анемометр-тотализатор  1993-a3
podpořila:
spolupracují: