Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Výklad hesel podle písmene j

X
jour à ciel couvert m
charakteristický den, v němž prům. oblačnost byla větší než 8 desetin, případně relativní trvání slunečního svitu bylo menší než 0,2. Viz též den jasný, den oblačný.
česky: den zamračený; angl: overcast day; slov: zamračený deň; něm: trüber Tag m; rus: пасмурный день  1993-a3
jour à temps lourd m
charakteristický den, v němž nastaly met. podmínky pro pocit dusna. V Česku se za dusný den zpravidla považuje den, v němž tlak vodní páry ve 14 h dosáhl alespoň hodnoty 18,8 hPa. Viz též izohygroterma.
česky: den dusný; angl: sultry day; slov: dusný deň; něm: schwüler Tag m; rus: душный день  1993-a2
jour chaud m
mezinárodně rozšířený charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 25,0 °C nebo vyšší. Toto vymezení je užíváno v Česku i v dalších zemích, v mezinárodní komunitě se nicméně za letní den považuje teprve den s překročením této prahové hodnoty. Podmnožinou letních dní jsou horké, popř. velmi horké dny.
česky: den letní; angl: summer day; slov: letný deň; něm: Sommertag m; rus: летний день  1993-a3
jour clair m
charakteristický den, v němž prům. oblačnost byla menší než 2 desetiny, případně relativní trvání slunečního svitu bylo větší než 0,8. Viz též den oblačný, den zamračený.
česky: den jasný; angl: clear day, day of clear sky; slov: jasný deň; něm: heiterer Tag m; rus: безоблачный день, ясный день  1993-a3
jour con capa de nieve m
charakteristický den, v němž byla v určitém termínu nejméně polovina povrchu půdy v blízkém okolí meteorologické stanice pokryta sněhovou pokrývkou, přičemž v některých zemích je stanovena prahová hodnota její výšky. V Česku se za den se sněhovou pokrývkou považuje den, v němž v klimatologickém termínu 7 h ležela na stanici souvislá sněhová pokrývka o výšce alespoň 1 cm. Za den se sněhovou pokrývkou se tedy nepovažuje den, v němž se sněhová pokrývka vyskytla, avšak nikoli v klimatologickém termínu 7 h, případně se vyskytl pouze sněhový poprašek.
česky: den se sněhovou pokrývkou; angl: day with snow cover; slov: deň so snehovou pokrývkou; něm: Schneedeckentag m; rus: день со снежным покровом  1993-a3
jour couvert m
charakteristický den, v němž prům. oblačnost byla větší než 8 desetin, případně relativní trvání slunečního svitu bylo menší než 0,2. Viz též den jasný, den oblačný.
česky: den zamračený; angl: overcast day; slov: zamračený deň; něm: trüber Tag m; rus: пасмурный день  1993-a3
jour d'orage m
charakteristický den, v němž byla na dané meteorologické stanici zaznamenána bouřka, a to bouřka blízká nebo vzdáená. Den, v němž byla pozorována pouze blýskavice, není tedy do dnů s bouřkou započítáván.
česky: den s bouřkou; angl: thunderstorm day; slov: deň s búrkou; něm: Gewittertag m; rus: грозовой день  1993-a2
jour de brouillard
charakteristický den, v němž byla kdykoliv během 24 hodin na meteorologické stanici zaznamenána mlha.
česky: den s mlhou; angl: fog day; slov: deň s hmlou; něm: Nebeltag m; rus: туманный день  2020
jour de chaleur
syn. den tropický – charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 30,0 °C nebo vyšší. Uvedená prahová hodnota se používá ve středoevropských zemích, v oblastech s odlišným klimatem může být zavedena jiná (např. v Austrálii 35,0 °C). Podmnožinou horkých dní jsou velmi horké dny. Viz též noc tropická.
česky: den horký; angl: hot day; slov: horúci deň; něm: heißer Tag m  2020
jour de chaleur accablante m
charakteristický den, v němž nastaly met. podmínky pro pocit dusna. V Česku se za dusný den zpravidla považuje den, v němž tlak vodní páry ve 14 h dosáhl alespoň hodnoty 18,8 hPa. Viz též izohygroterma.
česky: den dusný; angl: sultry day; slov: dusný deň; něm: schwüler Tag m; rus: душный день  1993-a2
jour de chaleur étouffante m
charakteristický den, v němž nastaly met. podmínky pro pocit dusna. V Česku se za dusný den zpravidla považuje den, v němž tlak vodní páry ve 14 h dosáhl alespoň hodnoty 18,8 hPa. Viz též izohygroterma.
česky: den dusný; angl: sultry day; slov: dusný deň; něm: schwüler Tag m; rus: душный день  1993-a2
jour de chaleur m
mezinárodně rozšířený charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 25,0 °C nebo vyšší. Toto vymezení je užíváno v Česku i v dalších zemích, v mezinárodní komunitě se nicméně za letní den považuje teprve den s překročením této prahové hodnoty. Podmnožinou letních dní jsou horké, popř. velmi horké dny.
česky: den letní; angl: summer day; slov: letný deň; něm: Sommertag m; rus: летний день  1993-a3
jour de chaleur m
syn. den horký.
česky: den tropický; angl: hot day; slov: tropický deň; něm: heißer Tag m; rus: тропический день  1993-a3
jour de ciel clair m
charakteristický den, v němž prům. oblačnost byla menší než 2 desetiny, případně relativní trvání slunečního svitu bylo větší než 0,8. Viz též den oblačný, den zamračený.
česky: den jasný; angl: clear day, day of clear sky; slov: jasný deň; něm: heiterer Tag m; rus: безоблачный день, ясный день  1993-a3
jour de gel m
mezinárodně standardizovaný charakteristický den, v němž minimální teplota vzduchu klesla pod 0,0 °C, takže se alespoň část dne vyskytl mráz. Podmnožinou mrazových dní jsou ledové, případně arktické dny.
česky: den mrazový; angl: frost day; slov: mrazový deň; něm: Frosttag m; rus: день с морозом  1993-a3
jour de gelée m
mezinárodně standardizovaný charakteristický den, v němž minimální teplota vzduchu klesla pod 0,0 °C, takže se alespoň část dne vyskytl mráz. Podmnožinou mrazových dní jsou ledové, případně arktické dny.
česky: den mrazový; angl: frost day; slov: mrazový deň; něm: Frosttag m; rus: день с морозом  1993-a3
jour de neige m
den se srážkami, v němž bylo pozorováno sněžení, případně padaly sněhově krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť nebo krupky, ledové jehličky nebo sníh s deštěm. V některých zemích (např. v Německu) je definice zúžena na dny, kdy se vyskytly výlučně tuhé srážky, přičemž denní úhrn srážek dosáhl určitého minimálního prahu (např. 0,1 mm).
česky: den se sněžením; angl: snow day; slov: deň so snežením; něm: Schneetag m; rus: день со снегопадом, день со снегом  1993-a3
jour de pluie m
den se srážkami, v němž byly zaznamenány srážky v podobě trvalého deště nebo deště v přeháňkách. V Česku k zařazení mezi dny s deštěm stačí i neměřitelné srážky, v některých zemích je podmínkou dosažení určitého minimálního denního úhrnu srážek.
česky: den s deštěm; angl: rain day, wet day; slov: deň s dažďom; něm: Regentag m; rus: день с дождем  1993-a3
jour de précipitation m
česky: den srážkový; angl: precipitation day, wet day; slov: zrážkový deň; něm: Niederschlagstag m; rus: день с осадками  1993-a1
jour de précipitations m
syn. den srážkový – mezinárodně rozšířený charakteristický den, v němž byly zaznamenány srážky nebo denní úhrn srážek dosáhl určité nízké prahové hodnoty. Podle předpisů WMO se tento úhrn vztahuje k období od 06:00 UTC daného dne do 06:00 UTC následujícího dne. Minimální denní úhrn srážek pro vymezení srážkových dní není mezinárodně stanoven, nejčastěji se vyskytují prahové hodnoty 0,1 mm, 0,2 mm nebo 1 mm. V datech ČHMÚ se jako den se srážkami označuje období mezi klimatologickými termíny 7 h daného dne a 7 h následujícího dne,  pokud  byly v tomto období zaznamenány alespoň neměřitelné srážky. Podle charakteru srážek dále rozlišujeme den s deštěm, den se sněžením a den s krupobitím. Viz též den bezsrážkový.
česky: den se srážkami; angl: precipitation day, wet day; slov: deň so zrážkami; něm: Niederschlagstag m; rus: день с осадками  1993-a3
jour pluvieux m
den se srážkami, v němž byly zaznamenány srážky v podobě trvalého deště nebo deště v přeháňkách. V Česku k zařazení mezi dny s deštěm stačí i neměřitelné srážky, v některých zemích je podmínkou dosažení určitého minimálního denního úhrnu srážek.
česky: den s deštěm; angl: rain day, wet day; slov: deň s dažďom; něm: Regentag m; rus: день с дождем  1993-a3
jour sans dégel m
mezinárodně standardizovaný charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu nedosáhla hodnoty 0,0 °C, takže panoval celodenní mráz. Podmnožinou ledových dní jsou v české terminologii arktické dny. Viz též mrazový den.
česky: den ledový; angl: ice day; slov: ľadový deň; něm: Eistag m; rus: день без оттепели  1993-a3
jour sans précipitations m
charakteristický den, v němž byly srážky nulové, nebo denní úhrn srážek nedosáhl určité prahové hodnoty, tedy opak dne se srážkami.
česky: den bezsrážkový; angl: dry day; slov: bezzrážkový deň; něm: niederschlagsfreier Tag m; rus: день без осадков  1993-a3
journée internationale de la météorologie f
česky: den meteorologický světový; slov: Svetový meteorologický deň; něm: Welttag der Meteorologie m, Internationaler Tag der Meteorologie m, Weltwettertag m; rus: Всемирный день метеорологии  1993-a1
journée météorologique mondiale f
česky: den meteorologický světový; slov: Svetový meteorologický deň; něm: Welttag der Meteorologie m, Internationaler Tag der Meteorologie m, Weltwettertag m; rus: Всемирный день метеорологии  1993-a1
journée mondiale de la météorologie f
česky: den meteorologický světový; slov: Svetový meteorologický deň; něm: Welttag der Meteorologie m, Internationaler Tag der Meteorologie m, Weltwettertag m; rus: Всемирный день метеорологии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: