Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Výklad hesel podle písmene q

X
qualité de l'air f
česky: čistota ovzduší; angl: air quality; slov: čistota ovzdušia; něm: Reinhaltung der Luft f; rus: чистота атмосферы  1993-a1
quarantièmes rugissants pl
populární námořnický výraz pro bouřlivou oblast oceánů jižně od 40° j. š. se silnými a značně stálými západními větry mírných šířek. Obdobnými výrazy jsou padesátky zuřící a šedesátky ječící.
česky: čtyřicítky řvoucí; angl: roaring forties; slov: ručiace štyridsiatky; něm: brüllende Vierziger m/pl; rus: ревущие сороковые  1993-a3
podpořila:
spolupracují: